Bezoek SOPREMA op Edubuild & IT

Voor elk schoolproject streven we naar energie-efficiëntie en dagelijks comfort

Op Edubuild & IT komen alle actoren uit de scholenbouw samen om mee te denken over de school van de toekomst. Het B2B-event is een uitstekende ontmoetingsplek om de juiste technieken en oplossingen voor actuele problemen binnen de sector te bedenken. SOPREMA combineert voor elk schoolproject een energie-efficiënte werkwijze met de focus op dagelijks comfort.

Esthetiek en techniek zijn belangrijke drijfveren bij nieuwe daken of renovaties. Bij elke school denkt SOPREMA verder. Het dak van Campus Unesco kreeg een groene opfrisbeurt, het nieuwe dak op de Provinciaal Technische School in Boom voorkomt problemen en de renovatie van de dakvlakken van het Klein Seminarie in Hoogstraten zorgt voor dagelijks comfort. Lees meer over elk project op Edubuild & IT.

Tecsound, voor een uitstekende akoestische isolatie

In een schoolomgeving kunnen storende elementen van buitenaf de concentratie van leerlingen verstoren. Een goede akoestische isolatie zorgt voor een aangename en rustige leeromgeving. SOPREMA stelt Tecsound voor, een ultradun akoestisch isolatiemateriaal met hoge dichtheid en hoge visco-elasticiteit. Beide factoren dragen bij tot een hoge geluidswerende én isolerende werking. Het dunne materiaal heeft daarbij nauwelijks impact op de dikte van de constructie.

Benieuwd? Bezoek SOPREMA op Edubuild & IT op stand 8423.

Link naar afbeeldingen: https://we.tl/mhQBljDNcS

Visitez SOPREMA au salon Edubuild & IT

Notre ambition pour chaque projet scolaire : efficacité énergétique et confort au quotidien

Edubuild & IT réunit tous les acteurs impliqués dans la construction de bâtiments scolaires autour d’une réflexion sur l’école du futur. L’évènement B2B est le lieu de rencontre par excellence pour trouver les bonnes techniques et solutions aux problèmes actuels rencontrés dans les établissements scolaires. Pour chaque projet scolaire, SOPREMA marie l’efficacité énergétique au confort au quotidien.

L’esthétique et la technique sont deux aspects essentiels dans la pose ou la rénovation d’une toiture. Quel que soit l’établissement scolaire, SOPREMA pense plus loin. Ainsi, le toit du campus Unesco a bénéficié d’ un relooking dans les tons de vert, le nouveau toit de l’institut technique PTS de Boom prévient l’apparition des problèmes et la rénovation de la toiture plate du Petit séminaire de Hoogstraten garantit un confort quotidien à tous ses utilisateurs. Retrouvez tous les détails des différents projets au salon Edubuild & IT.

Tecsound, une excellente isolation acoustique

À l’école, des éléments perturbateurs venant de l’extérieur peuvent nuire à la concentration des élèves. Une bonne isolation acoustique crée un cadre calme et agréable pour étudier. SOPREMA présente Tecsound, un matériau d’isolation acoustique ultrafin, à haute densité et viscoélasticité retardée – deux propriétés qui assurent une fonction à la fois isolante et insonorisante. Le matériau ultrafin impacte à peine l’épaisseur de la construction.

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur le stand SOPREMA au salon Edubuild & IT (stand 8423).

Lien vers les images : https://we.tl/mhQBljDNcS

EDUBUILD&IT_Press_SOPREMA.pdf